Senarai Kata Sendi Nama

 

KATA SENDI PENGGUNAANNYA
di
 • digunakan untuk tempat
 • dieja terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya
ke
 • digunakan untuk tempat, masa dan benda konkrit tidak bernyawa
 • dieja terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya
 • tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk manusia atau binatang
dari
 • digunakan untuk tempat, arah atau masa
daripada
 • digunakan untuk orang, perbandingan, asal kejadian, benda abstrak, pertentangan, dan untuk menunjukkan keanggotaan
kepada/ akan/ terhadap
 • digunakan selepas kata  adjektif yang menyatakan perasaan atau sikap
bagi/ untuk
 • digunakan untuk menentukan sesuatu yang dibezakan daripada yang lain
pada
 • digunakan untuk masa, manusia, binatang, benda abstrak, dan benda konkrit tertentu
demi
 • digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa maksud tujuan
 tentang
 • digunakan untuk menyatakan makna berkenaan dengan
seperti/
umpama/ laksana/ bagai
 • digunakan untuk membawa maksud perbandingan atau makna persamaan dengan yang lain
dengan
 • digunakan untuk menyatakan maksud bersama-sama atau serta, bandingan setara, keterangan cara, dan penggunaan sesuatu sebagai alat
sejak/ semenjak
 • digunakan untuk membawa maksud penanda waktu atau masa.
oleh
 • digunakan selepas kata kerja pasif yang berawalan di- dan ter-
hingga/ sampai
 • digunakan untuk menyatakan had masa, waktu atau tempat tertentu
dalam/ antara
 • digunakan untuk menyatakan pengertian tempat yang tidak mempunyai ruang atau jarak

Leave a Reply

Name *
Email *
Website